Preoperatieve onderzoeken

Kort nadat de patiënt op raadpleging is geweest bij de chirurg, krijgt hij/zij telefoon van de coördinator met de afspraken voor de preoperatieve onderzoeken, welke wettelijk verplicht zijn voor de terugbetaling.

Een psychiater of klinisch psycholoog zal nagaan of er psychische contra-indicaties zijn om een bepaalde behandeling te adviseren.

De gastro-enteroloog voert een echo lever uit ter exclusie van galstenen of abnormale vetopstapeling in de lever. Er wordt een gastroscopie verricht om slokdarm-/maagontsteking of maagzweren uit te sluiten.  Met een C13-ademtest kan een infectie met Helicobacter pylori (= bacterie welke een hogere kans geeft op maagzweren) aangetoond en eventueel behandeld worden.

De diëtist brengt de huidige eetpatronen en -gewoontes en de reeds ondernomen diëten in kaart. Diverse parameters zoals lichaamsgewicht, - lengte en -samenstelling (met o.a. vet- en spiermassa) worden gemeten.
Gedurende 3 weken preoperatief dient een proteïne- dieet gevolgd worden om vóór de ingreep 10% van het gewicht te verliezen. Hierdoor krimpt het binnenvet en de omvang van de lever waardoor de technische moeilijkheden van de ingreep fors verminderen. Tenslotte wordt uitgelegd welk dieet gedurende de eerste weken na de operatie gevolgd moet worden.

Sommige patiënten gaan op consult bij de endocrinoloog om na te gaan of een bepaalde ziekte/syndroom het overgewicht zou veroorzaakt hebben. 

Een polysomnografie of slaaponderzoek wordt uitgevoerd bij het vermoeden van obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS).

Tijdens het Multidisciplinair Bariatrisch Overleg (MBO) zitten chirurg, endocrinoloog, diëtist, kinesist, coördinator, psycholoog… samen om de individuele casussen te bespreken.