Resultaten en veranderingen na de operatie

Een gastric bypass (of andere vermageringsoperatie) heeft een belangrijke invloed op het leven van de patiënt. Het grote gewichtsverlies is geassocieerd met vermindering of afname van bijhorende klachten en een verhoging van de levenskwaliteit. Wel is het geen vermageringsmethode die vanzelf werkt en de patiënt zal zijn levensgewoonten moeten aanpassen om een succesvol en duurzaam gewichtsverlies te bekomen.

1. Gewichtsverlies en effect op bijkomende aandoeningen

Het gewicht dat de patiënt zal verliezen na de ingreep, hangt af van verschillende factoren: leeftijd, gewicht (of BMI) voor de ingreep, type operatie, de aanwezigheid van diabetes, de aanwezigheid van een maagband voor de ingreep, vermogen om aan lichaamsbeweging te doen en motivatie om dieetrichtlijnen aan te houden.
De grootste gewichtsreductie vindt in het eerste jaar na de ingreep plaats. Bij een gastric bypass betreft dit 15% van het oorspronkelijke gewicht na 3 maanden, 20% a 25% na 6 maanden, 30% a 35% na 12 maanden. Een (kleine) gewichtstoename van 5% na het tweede postoperatieve jaar is heel normaal.

resultaten na bariatrische ingreep
De chirurgische ingrepen hebben een belangrijk effect op bijkomende aandoeningen, met name op type 2 diabetes, hypertensie en slaapapneu. Bij het merendeel van de patiënten (75-90%) wordt een vermindering tot een volledige verdwijning van deze gevolgen vastgesteld. Het effect van de gastric bypass op type 2 diabetes is zelfs zo spectaculair dat in bijna 90% van de gevallen de patiënt de medicatie kan afbouwen of stoppen.     

2. Effect op vruchtbaarheid, contraceptiva en zwangerschap

Het is belangrijk om weten dat na een gastric bypass (of ander type malabsorptieve ingreep) de kans bestaat dat de pil minder goed opgenomen wordt. Er wordt geadviseerd om kort voor of na de ingreep een gynaecoloog te contacteren voor een ander type contraceptie (bv. spiraal). Een zwangerschap binnen de eerste 18 maanden na een vermageringsoperatie wordt ten stelligste afgeraden. Een zwangerschap nadien vormt absoluut geen probleem en gaat niet gepaard met hogere kans op miskraam, vroeggeboorte of andere problemen. Regelmatige inname van ijzer, foliumzuur, vitamines en mineralensupplementen is van nog groter belang, naast gezonde en gevarieerde voeding en voldoende lichaamsbeweging.

3. Huidoverschot

Door extreme vermagering na obesitaschirurgie kan de huid zodanig verslappen dat een belangrijk huidoverschot ontstaat op verschillende plaatsen, met name ter hoogte van buikregio, bovenarmen, dijen, borsten en gelaat. Dit kan niet enkel cosmetische hinder maar ook functionele last veroorzaken. Plastische ingrepen zoals abdominoplastie (buikwandcorrectie), arm- of dijplastie, mastopexie (borstlift) of facelift, kunnen dit belangrijk huidoverschot corrigeren. Indien nodig kunnen deze in de mate van het mogelijke gecombineerd worden.  
     
4. Medicatie

  • Maagbeschermers (of PPI’s)
Na het uitvoeren van een gastric bypass wordt gedurende 3 maanden maagbeschermers voorgeschreven, zij verminderen immers de kans op een ulcus (zweer) thv de maagpouch. Bij rokers of patiënten die aspirine (bv. AsaflowR, Cardio-aspirineR…) innemen, wordt geadviseerd om dit levenslang te nemen. Ook bij inname van ontstekingsremmers (cfr. tabel) moet een maagbeschermer geassocieerd worden.

  • Bloedverdunners
Bij ontslag wordt nog voor 10 dagen Fraxiparine® of Clexane ® voorgeschreven ter preventie van thromboflebitis. Clexane® of Fraxiparine® worden toegediend via onderhuidse inspuitingen door de patiënt zelf of door de thuisverpleegkundige.

Een multivitamine-preparaat wordt voorgeschreven tijdens de 1ste consultatie na de procedure (3 weken postoperatief). Deze dient levenslang ingenomen te worden. De vitamine-status wordt met een bloedafname gedurende het 1ste jaar na de ingreep twee maal gecontroleerd en vervolgens jaarlijks of op indicatie.

  • Thuismedicatie
Bloeddruk-, of cholesterol-verlagende medicatie kan meestal op termijn verminderd of zelfs gestaakt worden. Dit gebeurt via controle bij de huisarts of de behandelende specialist. Suiker-verlagende medicatie wordt onmiddellijk na de operatie (of tijdens het preoperatieve dieet) gehalveerd. Door gewichtsverlies, andere voedingsinname en hormonale veranderingen kan deze medicatie nog verder afgebouwd tot gestaakt worden.

  • Ontstekingsremmers (of NSAID’s)
Ontstekingsremmers worden na een gastric bypass beter levenslang vermeden gezien zij de kans op een ulcus en/of perforatie thv de maagpouch sterk verhogen. Indien het toch noodzakelijk is, wordt aangeraden om de ontstekingsremmers zo kort mogelijk (max.1 week) in te nemen te combineren met een maagbeschermer (PPI’s, zoals Omeprazole® of Pantomed®). Als pijnstiller wordt aan Paracetamol (Dafalgan®) de voorkeur gegeven.

Lijst van NSAID’s die beter vermeden worden:
NSAID