Uw opname

obesitas gent

De dag van de ingreep meldt de patiënt zich nuchter aan het onthaal in het atrium van het ziekenhuis AZ Maria Middelares. Het exacte uur wordt telefonisch meegedeeld de dag vóór de ingreep. In uitzonderlijke gevallen wordt de patiënt daags voordien opgenomen. Er wordt een opname van 2 à 3 nachten voorzien. Indien nodig komt de kinesist gedurende de opname dagelijks aan bed oefeningen doen. Net vóór het ontslag komt de diëtist langs om de voedingsadviezen te overlopen en verdere informatie te verschaffen omtrent praktische vragen of problemen.     
Voor uw opname en verblijf kreeg u de "onthaalbrochure" mee. Hier vindt u specifieke informatie zoals wat u moet meebrengen naar het ziekenhuis, waar u zich moet aanmelden enz.
Lees ook zeker de brochure "Meer weten over anesthesie" in deze brochure vindt u meer informatie over de verdoving die u zal krijgen.

Gelieve de invuldocumenten, die u ook terugvindt in de "Onthaalbrochure" en in de brochure "Meer weten over anesthesie" in te vullen voor uw opname in AZ Maria Middelares.

Heeft u nog vragen na het lezen van een brochure? Aarzel niet en contacteer onze medewerkers. Ze zullen u graag verder helpen.

Kamerkeuze en kosten

U heeft volgende keuze in kamertypes: eenpersoonskamer of kamer van twee.
De kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van verzorging. Het ziekenhuis vraagt u om begrip als we u, wegens plaatsgebrek, niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die u gevraagd heeft.

De Obesitas Kliniek van AZ Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV aan als u voldoet aan de voorwaarden. Er is wel een materiaalkost van 1200 euro die de patiënt zelf moet  betalen, bij sommige hospitalisatieverzekeringen kunt u deze kost ook inbrengen.

De rekening zal u via de post worden toegestuurd na een periode van zo'n drie maanden. U hoeft dus geen geld mee te brengen naar het ziekenhuis. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen terug te vinden zijn.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal er een supplement van 150% op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een eenpersoonskamer én een kamersupplement van 45 euro per dag. Kiest u voor een tweepersoonskamer, dan rekenen we bij uw verblijf geen ereloonsupplementen aan. 

Nog enkele tips:

  • Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u bij het ontslag worden bezorgd. 
  • Uiteraard zal uw huisarts ook zo spoedig mogelijk verwittigd worden over het verloop van uw opname.
  • Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts.
  • Aarzel niet om meer uitleg te vragen als sommige zaken niet duidelijk zijn.
obesitas gent