Types vermageringsoperaties

We bieden diverse operatieve ingrepen aan: een gastric bypass dewelke de gouden standaard is, een sleeve gastrectomie en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een gastric banding of maagring. Tijdens het intake-gesprek op de consultatie wordt bepaald welke specifieke operatie voor de patiënt het meest geschikt is.

De operatie wordt uitgevoerd via laparoscopie (5 sneetjes van 1 cm), wat het herstel, littekenvorming en de esthetiek ten goede komt. In zeer uitzonderlijke gevallen (vaak bij te veel verklevingen in de buik) wordt een laparotomie (of klassieke snede) uitgevoerd.
     
GASTRIC BYPASS
1: normale anatomie van slokdarm-maag-dunne darm
2: creatie van pouch of voormaag
3: opsplitsen van de dunne darm
4: connectie van pouch aan dundarm (A) en dundarm aan dundarm (B)


De gastric bypass is de gouden standaard en bijgevolg de meest uitgevoerde vermageringsoperatie.

Het werkt zowel restrictief (beperkte inname van voedingsstoffen) als malabsorptief (mindere opname van voedingsstoffen). Een kleine voormaag of pouch van 20 à 30cc wordt gecreëerd waardoor er een snellere verzadiging optreedt. Deze pouch wordt geconnecteerd met een dundarmlis waarlangs het voedsel getransporteerd wordt en waar pas na 150cm verteringssappen (van de grote restmaag, pancreas en gal) erbij komen met start van de vertering (= malabsorptieve effect).      

Het grootste gewichtsverlies vindt plaats in het eerste jaar na de ingreep met 15% van het oorspronkelijke gewicht na 3 maanden, 20 à 25% na 6 maanden, 30 à 30% na 12 maanden. Een (kleine) gewichtstoename van 5% na het tweede postoperatieve jaar is heel normaal.

De gastric bypass heeft als voordeel dat zowel volume-eters als sweeteaters (= snoepers) in aanmerking komen (door de verminderde opname van suikers). Reflux-klachten kunnen verminderen of verdwijnen en patiënten ontwikkelen geen (stinkende) diarree gezien het grootste deel van de dunne darm instaat voor de vertering. Tenslotte is een gastric bypass volledig omkeerbaar.

Dumping syndroom is één van de belangrijkste nevenwerkingen na een gastric bypass. Hierbij ontstaat misselijkheid, hartkloppingen, zweten, duizeligheid… kort na het eten van suiker- of vetrijke voeding of te veel/snelle voedingsinname. De klachten verdwijnen meestal spontaan (verbeteren vaak door platliggen). De behandeling bestaat in eerste instantie uit dieetaanpassingen en bij onvoldoende resultaat kan gestart worden met medicatie (antidiabetica of somatostatine).

Vitamine- en/of mineralentekort (ijzer, vit B12, foliumzuur…) wordt vermeden door dagelijks een multivitamine in te nemen.
Haarverlies en/of broze nagels kan optreden vanaf de 3e maand postoperatief door sterke en snelle vermagering; dit recupereert spontaan 9 maanden na de ingreep.
Tenslotte wordt het uitvoeren van een gastroscopie of ERCP via de klassieke manier (via de mond) bemoeilijkt doordat de pouch afgesloten is van de restmaag.

Een naadlekkage, nabloeding, abces, thrombo-embolie… zijn de belangrijkste complicaties die kunnen optreden tijdens of kort na de ingreep. Op lange termijn zijn maagzweren, galstenen en een interne herniatie of obstructie de meest voorkomende verwikkelingen.

SLEEVE GASTRECTOMIE
1: normale anatomie van slokdarm-maag-dunne darm
2: verwijderen van 80% van de maag
3: uiteindelijke situatieDit is een restrictieve ingreep waarbij ongeveer 60 tot 85 % van de maag wordt weggenomen. Hierdoor ontstaat een maagtubulus of buismaag van ongeveer 100 à 150cc die ervoor zorgt dat minder voedsel opgenomen kan worden. Bovendien wordt het deel van de maag die ghreline (= hongerhormoon) produceert, verwijderd waardoor er minder honger wordt ervaren. Enkel volume-eters zonder reflux en zonder maagbreuk komen in aanmerking evenals extreem zware patiënten als eerste chirurgische stap ter voorbereiding op een gastric bypass.

Een sleeve gastrectomie heeft als voordeel tov een gastric bypass dat er geen dumping kan veroorzaakt worden gezien de maaguitgang (pyloor) intact blijft.

De belangrijkste risico’s zijn een naadlekkage, abces of bloeding... Op lange termijn kunnen er vitaminetekorten optreden. Ook kan het gewicht opnieuw terug toenemen indien men na de ingreep een ongezonde levensstijl op nahoudt.

Na 12 maanden wordt een gemiddeld gewichtsverlies tot 30 % verwacht. Een sleeve is niet omkeerbaar.
GASTRIC BANDING OF MAAGRING


Bij deze restrictieve ingreep wordt rond het bovenste deel van de maag een silicone band geplaatst die via een katheter verbonden is aan een onderhuids poortje. Langs dit poortje kan vloeistof ingespoten worden om de band te vullen. Hierdoor wordt een kleine voormaag gecreëerd waar slechts een beperkte hoeveelheid voedsel in terecht kan (gemiddeld 20ml).

Gezien vervroegde verzadiging van voornamelijk vast voedsel is de ingreep voornamelijk geschikt voor volume-eters. De vertering verloopt verder normaal zodat sweet-eaters geen baat hebben gezien zoetigheden nog vrij vlot doorheen de band kunnen passeren.
Gezien de lange termijnresultaten van de maagband vaak bedroevend zijn en frequent complicaties (zoals slipping, erosie, infectie van de band) voorkomen, wordt de maagband actueel slechts in uitzonderlijke gevallen geplaatst.
REVISIONELE CHIRURGIE OF HERINGREPEN     
Indien er complicaties, onvoldoende gewichtsverlies of eventueel gewichtstoename optreedt na een eerder uitgevoerde vermageringsoperatie, kan deze, afhankelijk van het type, omgezet worden in een gastric bypass.