Privacy en de bescherming van persoonsgegevens van patiënten

Het ziekenhuis is steeds sterk begaan geweest met de veiligheid en de privacy van de informatie die het ontvangt van patiënten, zorgverleners, medewerkers, bezoekers, familie­leden …De inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving ondersteunt deze ingesteldheid en zorgt ervoor dat privacy een sterk aandachtspunt blijft.De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is vanaf 25 mei 2018, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens van elke burger beter te beheren en te beschermen.AZ Maria Middelares verricht een geheel van verwerkingen op de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn op de uitoefening van de geneeskunde en de daaraan ondersteunende diensten, alsmede de opmaak van algemene statistieken. 
 
In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we de gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Het volledige privacyreglement kan je hier raadplegen.

Voor de uitoefening van je rechten of vragen rond privacy kan je terecht bij de DPO via mail; of via telefoonnummer 09/246 29 79.